Avís el 2 de maig a l'Ajuntament de Castelló: “No hi ha diners per contractar la neteja i l'energia elèctrica a les instal·lacions esportives”

El informe de dació de comptes de l' Gerent del Patronat Municipal d'Esports de Castelló, avançat aquesta setmana per Castelló Base i que ha provocat la dimissió del mateix, reconeix que la prestació del servei de neteja a les instal·lacions esportives o el subministrament d'energia elèctrica no s'han pogut contractar de nou davant la inexistència de crèdit suficient,

En l' informe, tramès a l' Ajuntament Municipal el mateix dia de la signatura, 2 de maig de 2022, es plasmava molt clarament el problema econòmic que se'ns venia a sobre, diu l' informe donat a conèixer el passat 28 de juny a la Junta Rectora del Patronat.Fins al dia de la data, no hi ha hagut resposta de cap tipus per part de l'Ajuntament de Castelló, per la qual cosa en l'actualitat han finalitzat o estan a punt de finalitzar contractes que haurien d'estar ja en fase de nova contractació, però que ha sigut impossible a causa de la inexistència de consignació pressupostària a nivell de
Amb aquesta finalitat,el departament de contractació va iniciar els següents expedients:- Contracte de prestació del servei de neteja en les instal·lacions dependents del Patronat Municipal d'Esports, redactat el PPT el 11 de maig de 2022, document de retenció de crèdit el 20 de maig de 2022, per un import de 294.021,70 euros per a l' exercici 2022, contestat mitjançant comunicació de data 17 de juny de 2022 per l' Interventor del Patronat Municipal d' Esports, sentit de no existència de crèdit suficient en el capítol 2 per fer front a la
esmentada contractació.

Contracte de prestació del servei de subministrament d' energia elèctrica a les instal·lacions gestionades pel Patronat Municipal d'Esports, contractació mitjançant adhesió a l'acord marc de la Generalitat Valenciana, document de retenció de crèdit el 31 de maig de 2022, per un import de 365.749,45 euros per a l' exercici 2022, contestat mitjançant comunicació de data 17 de juny de 2022 per l' Interventor del Patronat Municipal d' Esports, sentit de no existència de crèdit suficient en el capítol 2 per fer
davant l' esmentada contractació.-

Matricula' t

Contracte de prestació del servei d' activitats aquàtiques en piscines, redactat el PPT en data 10 de juny de 2022, document de retenció de crèdit el 10 de juny de 2022, per un import de 102.554,91 euros per a l' exercici 2022, contestat mitjançant comunicació de data 17 de juny de 2022 per l' Interventor del Patronat Municipal d' Esports, sentit de no existència de crèdit suficient en el capítol 2 per fer front a l' esmentada contractació.

D' altra banda existeixen dos contractes vigents que s' han de prorrogar abans del mes de setembre com són els que sustenten les campanyes de Manteniment Físic d' Adultes i les d' Escola Municipal Poliesportiva. Cal fer una retenció de crèdit per tal de cobrir els mesos d'octubre i novembre i poder oferir aquest servei a la ciutadania.

lexus

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom