Avís legal

Dades del titular del web

De conformitat amb el que preveu la Llei de Serveis de la Societat de la Informació la present web, www.castellonbase.com és titularitat de Castellonbase S.L. amb NIF B12947156 i domicili a Carrer Pelayo 6 entresol 1, 12006, Castelló, Espanya.

Per comunicar-se amb nosaltres pot dirigir-se a l'email: info@castellonbase.com i als formularis de contacte que trobarà en la navegació del lloc web i que seran rebuts en l'anterior correu electrònic.

Condicions d' accés

La utilització del lloc web castellonbase.com suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions de la present Informació Legal, per la qual cosa si no està d'acord amb el contingut de la mateixa s'haurà d'abstenir de fer ús de la web.

L'Usuari es compromet a no utilitzar la web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que sigui d'aplicació, contra la moral i bons costums generalment acceptats o l' ordre públic. castellonbase.com es reserva el dret a retirar l'accés al web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquesta Informació Legal.

castellonbase.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions.

Registre de l' accés

castellonbase.com empra cookies quan un usuari accedeix a certes pàgines contingudes en aquest website. Aquestes cookies associen únicament un Usuari de manera anònima i al seu equip per al procés de generació d'estadístiques i control d'accés, sense proporcionar cap tipus de referència del que es pugui derivar cap dada de caràcter personal. En cas que hi hagi una utilització de cookies del qual es pugui derivar alguna dada de caràcter personal, l' usuari serà informat convenientment d' acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

castellonbase.com conserva en fitxers l'accés a la seva web, per controlar el trànsit i hàbits de navegació per la web. Aquest log emmagatzema la data, hora, procedència de l' Usuari, website del qual prové, pàgina a la qual accedeix i navegador que utilitza, dades que no són associades amb cap persona.

Dades personals

En virtut de l' article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem dels següents extrems: les dades de caràcter personal que introdueixi a través de la pàgina web són tractades al "Fitxer d'usuaris del web", i el titular de les dades es fa responsable de la veracitat dels mateixos. La finalitat de l'esmentat fitxer és la gestió dels usuaris del web per a l'accés als diferents serveis del mateix. L' afectat podrà exercir els seus drets d' accés, oposició, rectificació i cancel·lació, mitjançant correu electrònic a l' e-mail info@castellonbase.com.

Propietat intel·lectual

Pot ser que alguns treballs hagin estat realitzats a través de diferents agències de disseny, cas en el qual, aquestes seran les duels dels drets d'autor i/o propietat intel·lectual.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de castellonbase.com o de tercers. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts a què es tingui accés en castellonbase.com o s'utilitzaran contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

Els Usuaris que creguin que els seus drets de propietat intel·lectual hagin estat infringits per l'ús no autoritzat dels seus treballs protegits que apareguin en aquest website poden posar-se en contacte amb castellonbase.com i sol·licitar que el contingut sigui retirat o que l'accés públic a ells sigui bloquejat. La propietat intel·lectual de certs treballs pertany als seus respectius.

Continguts dels usuaris

L'usuari accepta cedir a títol gratuït a aquesta web els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, de l' obra que envia, per a tothom i per la durada màxima actualment prevista en la llei per a la protecció dels drets cedits i amb facultat de cessió a tercers.

L' usuari que remet l' obra (que podrà estar constituïda per text, àudio, fotografies i/o obres audiovisuals) garanteix ser titular dels drets de propietat intel·lectual que per virtut d'aquest contracte cedeix i, per tant, mantindrà indemne a aquesta web davant qualsevol reclamació de tercers derivada de l'incompliment de l'esmentada garantia.

En enviar la seva obra a aquesta secció, l'usuari accepta el contingut de les següents clàusules:

Aquesta web decidirà sobre la idoneïtat de l'obra a efectes de la seva publicació i podran adaptar-la tecnològicament, fragmentar-la i adequar-la al format idoni per a la seva publicació. En cap cas s' acceptaran obres que afectin els principis següents:: dret a l' honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, respecte a la dignitat de la persona, principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, així com altres principis que puguin resultar vulnerats. L'usuari declara, assegura i confirma a aquesta web:

Que és major de 18 anys.
Que les seves dades identificatives són certes i verificables.
Que ell és l'autor material de l'obra que envia, que és original i no l'ha plagiat o usurpat de tercers.
Que, en el cas d' enviar fotografies, àudio o vídeos de persones, aquests han estat elaborats amb el consentiment de les persones que hi apareixen i que aquestes persones són majors d' edat i donen el seu consentiment i accepten les conseqüències de l' enviament.
en conseqüència, l' usuari es fa responsable d' aquestes manifestacions i, Tercera ronda de classificació, mantindrà indemne a aquesta web per l'incompliment de les citades garanties.

Exempció de responsabilitat

La informació que ofereix castellonbase.com no pretén reemplaçar ni substituir qualsevol servei tècnic, legal o d' un altre àmbit professional.

Basant-se en els principis generals dels processos de comunicació electrònica, castellonbase.com no garanteix que l' accés a la pàgina no pugui ser interromput, patir retards, contenir errors o omissions, o contenir virus. Per tant, la informació és proporcionada tal qual, sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre l' exactitud o precisió de la informació, ni es garanteix que sigui completa.

En cas d' interrupció per causes alienes a castellonbase.com als seus Usuaris, castellonbase.com posarà tots els mitjans al seu abast per reposar el subministrament.

Aquesta web conté enllaços a pàgines web alienes a castellonbase.com per a comoditat dels seus usuaris. La inclusió d'aquests vincles no suposa que castellonbase.com accepti cap responsabilitat sobre el contingut d'aquestes webs alienes a castellonbase.com. Una vegada que un usuari es trobi en una altra web que no sigui castellonbase.com s'haurà d'atenir a les indicacions legals que aquesta altra web indiqui. En cas que un Usuari consideri que algun dels enllaços porta a una pàgina web inadequada, pot posar-se en contacte amb nosaltres per proposar la seva eliminació o modificació.

Modificació del web

castellonbase.com es reserva la facultat d' efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en el seu lloc web, així com de suspendre el seu accés en qualsevol moment i sense previ avís. Tant l'accés a aquest web com l'ús que es pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

castellonbase.com no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d' aquest accés o ús de la informació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració, localització i condicions d'accés al lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar-los.

Sobre els comentaris publicats en aquest lloc

Tots els comentaris emesos al lloc castellonbase.com són responsabilitat de l'autor. Ens reservem el dret de moderar comentaris fora de lloc.

Fomenta la discussió i el diàleg relacionat amb el tema exposat per l' autor, expressa la teva opinió, consultes i referències de tal forma que sigui enriquidor per a tothom. Evita utilitzar paraules soeces, atacs directes, desqualificatius, insults altrament el teu comentari serà eliminat.

Què fan amb les dades: nom, email i lloc que demanen en els comentaris?

A excepció del correu, les dades identifiquen els comentaristes. I pel que fa a l' adreça de correu, serveix per validar l'autor i perquè ens posem en contacte quan calgui. Aquesta informació no és compartida a tercers.