Castelló aprova sense esmenes els comptes del Patronat d'Esports per més de 200.000 persones 7,1 milions d'euros

RafaSport

El Patronat d'Esports de Castelló aprovarà aquest dimecres 30 novembre sense esmenes el seu Pressupost que serà inclòs en els comptes de l' Ajuntament de la capital.


ESTAT D'INGRESSOS:
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 840.000,00 €
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.155.732,64 €
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 80.000,00 €
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 25.000,00 €
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 7.100.732,64 €

ESTAT DE DESPESES:
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 3.782.462,14 €
CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I
SERVEIS 2.518.770,50 €
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 3.500,00 €
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 735.000,00 €
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS. 36.000,00 €
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 25.000,00 €
TOTAL ESTAT DE DESPESES 7.100.732,64 €
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA
ÀREA DE DESPESA

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
34 ESPORT
340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 507.566,18 €
341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 1.490.442,89 €
342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 5.102.723,57 €
TOTAL 7.100.732,64 €
RESUM GENERAL:
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 7.100.732,64 €
TOTAL ESTAT DE DESPESES 7.100.732,64 €
NIVELLAT

Aquests van ser els pressupostos de 2022 que van patir diverses modificacions i van generar el cessament del Gerent a l'estiu.


ESTAT D'INGRESSOS:
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 840.000,00 €
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.155.732,64 €
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 80.000,00 €
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 15.000,00 €
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 6.090.732,64 €

ESTAT DE DESPESES:

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 3.412.551,02 €
CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.894.681,62 €
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 3.500,00 €
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 745.000,00 €
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS. 20.000,00 €
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 15.000,00 €
TOTAL ESTAT DE DESPESES 6.090.732,64 €

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
34 ESPORT
340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 457.889,37 €
341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 1.254.423,10 €
342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 4.378.420,17 €
TOTAL 6.090.732,64 €
RESUM GENERAL:
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 6.090.732,64 €
TOTAL ESTAT DE DESPESES 6.090.732,64 €

lexus

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom