Consulta les condicions de la concessió de Castalia al CD Castellón

Pots consultar el plec de clàusules administratives regulador de la concessió administrativa de l'Estadi Municial Nou Castalia de Castelló.

CÀNON

STOP AL FOC

A la vista de l' anterior, es fixa com a fórmula d' estimació del cànon el següent sistema
variable en funció de la categoria en què competeixi el Club:
-a 3,5% anual durant els tres primers anys i, a partir del quart any:

 • a 4% anual sempre que el Club competeixi en la tercera categoria del futbol
  nacional amb un màxim de 50.000€ per temporada,
 • a 5% anual sempre que el Club competeixi en la segona categoria del futbol
  nacional amb un màxim de 150.000€ per temporada i sempre que el Club
  hagués disputat la temporada anterior a la segona categoria del futbol
  espanyol, en cas contrari el cànon aplicable serà del 5,5% amb un màxim de
  120.000€ per temporada,
 • a 6% anual sempre que el Club competeixi en la primera categoria del futbol
  nacional amb un màxim de 300.000€ per temporada i sempre que el Club
  hagués disputat la temporada anterior a la primera categoria del futbol
  nacional, en cas contrari el cànon aplicable serà del 4,5% amb un màxim de
  200.000€.