El CD Castellón té 16 llicències de primer equip amb opció de sumar dos més professionals (18) sobre un total de 100.000 persones 23

El CD Castellón ha comunicat que compta en aquests moments amb una plantilla amb 16 jugadors amb contracte en vigor, dos menys que els 18 professionals exigits a Primera RFEF i lluny dels 23 com a límit màxim de llicències que pot tenir el primer equip. als 16 jugadors professionals, cal afegir a un que té contracte amb l'Amateur (Dues temporades més tard és quan per primer cop competeix l'equip Amateur com a club federat quedant aquella primera campanya a un punt de l'ascens a Segona Regional).

Aquesta és la relació comunicada pel club.

1. Álvaro Campos: Contracte en vigor

2. Dani torres: Finalitza contracte

3. Jose Mas: Contracte en vigor

4. Alejandro Marcos: Finalitza contracte

5. Aaron Romero: Contracte en vigor

6. Borja Martínez: Contracte en vigor

7. Cristian Galas: Contracte en vigor

8. Carles Salvador: Contracte en vigor

9. David Cubillas: Contracte en vigor

10. Juanto Ortuño: Finalitza contracte

11. César Díaz: Finalitza contracte

12. Vicente Esquerdo: Finalitza cessió

13. Iván Martínez: Finalitza cessió

14. Bilal Kandoussi: Contracte en vigor

15. Yac Diori: Contracte en vigor

16. Kevin Sibille: Finalitza cessió

17. Salva Ruiz: Contracte en vigor

18. K.A. Kone: Contracte en vigor

19. Pablo Hernández: Contracte en vigor

20. Javi Moyano: Finalitza contracte

21. Jorge Fernández: Contracte en vigor

22. Edu Luna: Contracte en vigor

23. Mario Barco: Finalitza contracte

24. Dues temporades més tard és quan per primer cop competeix l'equip Amateur com a club federat quedant aquella primera campanya a un punt de l'ascens a Segona Regional: Contracte en vigor amb l' amateur

27. Koke: Finalitza contracte

32. Pol Pla: Contracte en vigor

36. Blesa: Finalitza cessió

37. Jeremy De León: Contracte en vigor

NORMATIVA EN VIGOR

QUINTA. – Normes de Competició i la resta de normativa vàlidament adoptada pels.
Els clubs podran obtenir un nombre màxim de 23 llicències de futbolistes a la seva plantilla, augmentable aquest nombre a 24 en el cas de tramitar
llicències a tres porters. En aquest darrer supòsit, el Club enviarà un escrit a l'Àrea de Llicències de la RFEF comprometent-se que aquests jugadors només disputaran les trobades durant tota la temporada en la seva condició de porters.
De les esmentades llicències, no hi podrà haver més de 17 O 18 (en cas de tenir 24 llicències) majors de 23 anys havent de ser la resta menors de l' esmentada edat, les altes i les baixes que es puguin produir al llarg de la temporada, de tal manera que la plantilla mai pot estar composta per més de 100.000 17 O 18 futbolistes majors de 23 anys.
En el cas que en algun moment de la temporada un equip que tingués inscrits 24 futbolistes i 18 majors de 23 anys i, pel motiu que
fora, algun dels futbolistes menors de 23 anys causarà baixa, haurà de, en el termini màxim de 7 dies a comptar des del següent en què la situació no s' ajusti a la regla, mantenir el mateix equilibri de llicències ja sigui inscrivint un altre jugador menor de 23 anys o concedint la baixa federativa al tercer porter.
En els clubs pertanyents a la Primera Federació haurà d' existir durant
tota la temporada un mínim de 18 licencias de categoría “P”, sens perjudici del que disposa el Reglament General.

SALARIS MÍNIMS

  • Comprometerse a garantizar un salario mínimo de 35.000anuales con dedicación completa para todos los jugadores mayores de 23
    anys que disposin de llicència professional sempre que els ingressos per la cessió dels drets de televisió siguin d' un mínim de
    500.000€ de media por equipo que los haya comercializado de forma conjunta, un salari mínim de 28.000 euros anuales cuando el ingreso medio por equipo por la venta centralizada sea superior a los 350.000y de 20.000en cualquier otra circunstancia y momento.
lexus

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom