El Pla d'Inversions del CD Castellón a l'Estat Municipal Nou Castalia contempla 4 fases i una inversió de 49 milions d'euros

Us donem a conèixer el Pla d'Inversions del CD Castellón per a l'Estat Municipal Nou Castalia contempa quatre fases i fins a una inversió que podria assolir els 49 milions d'euros en cas d'ascè a Primera Divisió.

STOP AL FOC

El Pla d' Inversions del Club per a l' Estadi té com a principal objectiu transformar i modernitzar les instal·lacions actuals per complir amb els estàndards de Segona Divisió i preparar l'escenari per a futurs ascensos, incloent la Primera Divisió i la disputa, si és el cas, de competicions europees, tot això sense comprometre la viabilitat del Club a llarg termini, mantenint i garantint unes finances sostenibles que evitin un sobreendeutament o una despesa excessiva que puguin portar el Club a repetir errors del passat.

Descripció de les fases

El Pla d'Inversions per a l'Estadi s'ha estructurat en quatre fases diferents, cadascuna dissenyada per abordar unes necessitats específiques i assolir els objectius establerts en el Pla. Cada fase es detalla a continuació amb les seves respectives fites, inversions clau i cronogrames.

Tant el llistat com l' import de les inversions com el cronograma formen part d' un programa obert no vinculant, sempre a desenvolupar en benefici del millor interès del Club, però revertint, inevitablement, en una millora de les instal·lacions municipals durant la vigència de la Concessió.

Finalment, per la pròpia naturalesa de l' ús de l' Estadi durant un ús prolongat en el temps com el que es demana, diverses de les inversions a realitzar, s' hauran de repetir al llarg dels anys, com ara renovació de seients, il·luminació, sistema de so, renovació de la gespa i sistema de drenatge i actuacions estructurals.

a. Fase 1: Adaptació inicial de l' Estat
Aquesta fase té com a objectiu assegurar que l'Estadi compleixi amb els requisits mínims de Segona Divisió i millorar les condicions
bàsiques i de confort per a espectadors i jugadors.
Entre les inversions clau es troben l'actualització dels sistemes d'il·luminació i videovigilància, la modernització de
lavabos, l' adaptació de la zona visitant, la reforma del túnel de vestidors, zona de premsa, sala antidopping, vestidors d' àrbitres i
altres reformes necessàries a la zona baixa de l'Estadi.

El cronograma previst d' aquestes inversions es planifica dins de les tres primeres temporades en futbol professional, tot això per donar
compliment tant a la normativa esportiva com d' edificació.

b. Fase 2: Consolidació i millores

Aquesta fase té com a objectiu consolidar la posició del Club a Segona Divisió mitjançant millores en infraestructura que, alhora,
preparen l'Estadi per a un potencial ascens a Primera Divisió.

Dins de les inversions clau en aquesta fase, s'observen la millora de seients i de zones d'espectadors per augmentar la comoditat en el dia de partit, la implementació d'un sistema modern de control d'accessos per millorar la gestió d'entrada a l'Estadi, així com la seguretat en la mateixa i l'ampliació de les Zones VIP de l'Estadi, amb la finalitat d' incrementar els ingressos per esdeveniments.

El cronograma previst d' aquestes obres se situa dins del marc del tercer i quart any en futbol professional, llevat que els organismes
esportius prevegin un temps anterior.

c. Fase 3: Preparació per a la Primera Divisió

L'objectiu d'aquesta fase és preparar l'Estadi per complir amb tots els estàndards dels estadis de Primera Divisió, assegurant que les instal·lacions puguin acomodar el nombre d'espectadors previst, així com complir amb els reglaments televisius i de publicitat.

Entre les inversions clau d'aquesta fase s'inclouen una nova actuació en el sistema d'il·luminació, implementació de sistemes LED de publicitat, un nou videomarcador, actuacions de reforma i renovació de la façana i la modernització d'instal·lacions internes.

En aquest apartat, previ compliment d' uns requisits específics, es contempla l' ampliació de capacitat i de renovació integral de l' Estadi.

D'aquesta manera, si el primer equip del Club assumís romandre durant quatre temporades consecutives en el futbol professional i mantingués una mitjana d'assistència durant cadascuna d'aquestes temporades superior al 90%, el Club realitzaria tasques d' ampliació a una capacitat d' entre 20.000 i 25.000 persones, sempre que la normativa ho permeti.

En el cas de romandre durant tres temporades consecutives a Primera Divisió O, si no n'hi ha, mantenir un pressupost superior a 40.000.000€ durant quatre temporades seguidas, el Club realitzaria tasques de reforma integral de l'Estadi.

Costos estimats per fase:

Fase 1: Adaptació inicial de l' Estadi. -> Cost estimat: 2.000.000€
Fase 2: Consolidació i millores. -> Cost estimat: 5.000.000€
Fase 3: Preparació per a la Primera Divisió. -> Cost estimat: 35.000.000€
Fase 4: Sostenibilitat i autosuficiència. -> Cost estimat: 7.000.000€