La FFCV vol crear una “Nostra Copa” per a alevins que es jugaria a Futbol 11

Una de les principals novetats que tindrà el Futbol 8 la temporada 24-25 en cas de prosperar les propostes plantejades per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana a clubs i, posteriorment, a l' Assemblea General del 28 de juny, és afavorir la transició a Futbol 11 a jugadors alevins segon any i per això proposa crear la Nostra Copa amb les següents característiques:

La categoria d' Aleví de 2º Any, en ser la categoria màxima del Futbol 8 i prendre-hi part els jugadors més avançats tècnica, tàctica i/o físicament, que a més ja se'ls queda petit el terreny de joc en molts casos per seguir millorant i desenvolupant les seves habilitats, es considera que el més oportú és que aquests ja juguessin alguns partits a Futbol 11 per anar adaptant-se a la modalitat de futbol que disputaran a partir de la següent temporada, per la qual cosa es creu convenient la creació de "La Nostra Copa", únicament en la categoria d' aleví de 2º any, per disputar-la en la modalitat de Futbol 11, essent establertes algunes normes reguladores bàsiques per tal de reglamentar la participació de jugadors de diferents equips fins a completar equips de Futbol 11 per a cada eliminatòria o partit que disputin, sense necessitat d'haver de canviar de llicència en tractar-se d'una competició diferent a la lliga regular, com serien:

Limitar la inscripció a un equip com a màxim per club, en tractar-se de la primera edició i per tal d'assegurar-nos que la gran majoria dels clubs podran complir amb els requisits mínims exigits, evitant així que la competició es converteixi en un caos amb retirades massives o alineacions indegudes, al no haver cobert les seves expectatives inicials en les seves inscripcions tots els equips que s' haguessin inscrit.

STOP AL FOC

Permetre la participació de tots aquells jugadors que estiguin inscrits en plantilles d' altres equips del mateix club i l' edat dels quals sigui la de Categoria Aleví, bé sigui de segon any o bé de primer any, i que prenguin part únicament en les lligues d'Aleví segon any, sigui el nivell que sigui en el que participi. no obstant això, per tal d' assegurar-se la participació dels jugadors més avançats, i atès que l' equip que s' inscriurà a la copa serà l' equip principal (Aleví “A”), hi haurà d' haver en el
camp durant tota la trobada un mínim de cinc jugadors inscrits en aquesta plantilla per tal de complir amb el que estableixen els articles 265 i 269 de el Reglament General de la FFCV.
Es podria disputar, bé en format d' eliminatòries o bé format de dues fases, una primera fase de grups per proximitat geogràfica i una segona fase per eliminatòries fins a la final. El format definitiu s' establirà en funció dels equips que s' inscriguin i de la província a la qual pertanyin.
Els partits es disputarien a casa dels equips que actuïn com a locals en cada partit o eliminatòria, fent-se aquest càrrec del rebut arbitral. Les dates seran establertes en funció dels equips inscrits i la quantitat de jornades que necessitem per disputar-la, podent posar-se en jornades de descans, dies festius o cabent la possibilitat que aquesta es
disputi simultàniament amb la lliga, posant partit de lliga dissabte i el partit de La Nostra Copa diumenge.