La llicència 'Diversa ́olvida als juvenils

Anunciava el 13 d'octubre de 2020 la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana l' activació de l' anomenadallicència 'Diversa’ per a jugadors amb diversitat funcional o intel·lectua però es oblidava un detall important: La inclusió de joves en edat juvenil per poder jugar a la categoria inferior tal com es desprèn d' un cas que a continuació detallarem.

La circular número 11,  aprovada per laAssemblea Generaldes deFFCV en el passat mes de desembre de 2019, es posava en marxa per a la temporada 2020-21.Gràcies a aquesta iniciativa de laFFCV, els nens i nenes amb diversitat funcional o intel·lectual podran jugar en una categoria menys de la que li correspon per edat en el cas en què aquesta s'adeqüi millor a les seves capacitats.

Gràcies a aquesta iniciativa de laFFCV, els nens i nenes amb diversitat funcional o intel·lectual poden jugar en una categoria menys de la que li correspon per edat en el cas en què aquesta s'adeqüi millor a les seves capacitats. No obstant això, el cas concret d'un jugador de Castelló, en concret, del CD Moreres, ha destapat una mancança important. El jove ha pogut jugar a futbol fins al moment amb la llicència Diversa però aquesta temporada, de moment, no podrà jugar a l'equip Cadet de Futbol Sala del club ja que l'esmentada llicència no contempla l'edat Juvenil.

STOP AL FOC

L'esmentat club ha dirigit una carta exposant la situació de G.V.G, amb discapacitat certificada pels serveis mèdics professionals, que té la capacitat i l' autorització per poder realitzar activitat física de manera normal.

La Federació ha respost reconeixent que l'edat Juvenil o superior no es contempla però tampoc tanca la possibilitat de ser inclosa. Com indica l' art. 118.6 a) de el Reglament General de la FFCV, exposa la FFCV en la resposta remesa al club, es limita l' expedició de la llicència diversapara personas que por edad se encuentren incardinadas en categoría juvenil o superior. Aquesta limitació es va proposar per acord de la Junta Directiva de la FFCV, que va ser posteriorment corroborat per l' Assemblea General, per entendre que era el més adequat per a aquest tipus de situacions.

No obstant això (continua la resposta federativa), no es tracta d'una decisió inamovible, ja que aquesta pot ser modificada, però en tot cas necessitaria d'una nova proposta formal per part de la Junta Directiva de la FFCV, així com la seva ratificació per l' Assemblea General; el que en el millor dels casos trigaria uns mesos a produir-se.

de fet, la petició es traslladarà la mateixa a la Junta Directiva perquè valori la possibilitat de fer extensiva la llicència diversa a categoria juvenil.

Requisits per a la llicència 'Diversa’

Per obtenir aquesta llicència s' han de complir una sèrie de requisits:

  • Autorització expressa dels representants legals.
  • Certificat de l' Administració del grau de diversitat.
  • Informe mèdic o terapèutic-ocupacional.
  • Informe i autorització expressa dels serveis mèdics de la Mutualitat de Previsió Social de Futbolistes Espanyols a Prima Fixa.

LaFFCV cobreix així una demanda històrica de molts jugadors i jugadores que fins ara no havien pogut adequar la pràctica del futbol amb una categoria d'acord amb les seves capacitats. Esperem que es pot ampliar a edats superiors.

Reproducció literal carta del CD Moreres

A/A Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana

Estimats responsables de la FFCV:

Per la present carta ens posem en contacte amb vostès per comentar-vos una situació que se'ns dona aquesta temporada, per tal de poder donar la millor solució possible.

El nostre Club, C.D. Moreres, compta amb un jugador anomenat G.V.G amb discapacitat certificada pels serveis mèdics professionals, que té la capacitat i l' autorització per poder realitzar activitat física de manera normal.

Fa uns anys es va introduir la llicència Diversa en aquesta Federació, un fet molt positiu per a totes aquelles persones que pateixen algun tipus de trastorn, la qual cosa ens va atorgar la possibilitat de poder tramitar la fitxa federativa del nostre jugador.

Aquesta temporada ens trobem amb la problemàtica que el nostre jugador passa a la categoria cadet sala, sent ell d'edat juvenil, on no apareix la possibilitat de tramitar la fitxa Diversa en aquesta categoria corresponent a la seva edat.

Per tant, esperem i desitgem que es valore la possibilitat d'afegir la llicència Diversa Juvenil per a tots aquells jugadors, com és el nostre cas, tinguin la possibilitat de seguir participant en l' esport federat.

Quedem a l'espera de les seves notícies.

Resposta literal de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana

Bons dies,

Per rebut el seu escrit en relació al jugador G.V.G, en el qual posa de manifest la impossibilitat del mateix de tramitar la seva llicència diversa en trobar-se en edat juvenil.

Com indica l' art. 118.6 a) de el Reglament General de la FFCV, es limita l' expedició de la llicència diversapara personas que por edad se encuentren incardinadas en categoría juvenil o superior. Aquesta limitació es va proposar per acord de la Junta Directiva de la FFCV, que va ser posteriorment corroborat per l' Assemblea General, per entendre que era el més adequat per a aquest tipus de situacions.

No obstant això, no es tracta d'una decisió inamovible, ja que aquesta pot ser modificada, però en tot cas necessitaria d'una nova proposta formal per part de la Junta Directiva de la FFCV, així com la seva ratificació per l' Assemblea General; el que en el millor dels casos trigaria uns mesos a produir-se.

En atenció a la seva petició, es traslladarà la mateixa a la Junta Directiva perquè valori la possibilitat de fer extensiva la llicència diversa a categoria juvenil.

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom