Terminis màxims d' inscripció a Futbol 11, futbol 8 i Futbol Sala

Aquestes són les dates d' inscripció d' equips en cadascuna de les categories i modalitat per a la temporada 2024/25

«Es posa en coneixement dels nostres clubs afiliats que el termini per renovar i inscriure a través del sistema Novanet als diferents equips participants en les competicions oficials de Futbol i Futsal de la temporada 2.024/2.025, s'obrirà el proper dimecres 3 de juliol de 2024, essent les dates límits d' inscripció per a cada categoria les que a continuació es relacionen:

Fútbol Aficionat

LLIGA COMUNITAT FFCVfins al 17 de juliol.
PRIMERA FFCVfins al 17 de juliol.
SEGONA FFCVfins al 17 de juliol.
TERCERA FFCVfins al 4 d’agost.

juvenil

PREFERENT REGIONAL JUVENILfins al 17 de juliol.
PRIMERA REGIONAL JUVENILfins al 17 de juliol.
SEGONA REGIONAL JUVENILfins al 18 d’agost.

Cadet-Infantil

AUTONOMICA CADET-INFANTILfins al 17 de juliol.
PREFERENT CADET-INFANTILfins al 17 de juliol.
PRIMERA CADET-INFANTILfins al 17 de juliol.
SEGONA CADET-INFANTILfins al 15 de setembre.

Futbol Valenta

LLIGA A PUNT VALENTAfins al 17 de juliol.
PRIMERA REGIONAL VALENTAfins al 17 de juliol.
SEGONA REGIONAL VALENTAfins al 8 de setembre.
JUVENIL VALENTAfins al 15 de setembre.
CADET VALENTAfins al 15 de setembre.
INFANTIL VALENTAfins al 15 de setembre.

Futbol-8

PREFERENT ALEVÍ 2º ANYfins al 18 d’agost.
RESTA FUTBOL 8fins al 15 de setembre.
LLIGA CAIXA POPULAR VALENTA F8fins al 15 de setembre.

Veterans

LLIGA VETERANS FFCVfins al 18 d’agost.

futbol Sala

LLIGA PREFERENTfins al 17 de juliol.
1ª REGIONALfins al 17 de juliol.
2ª REGIONALfins al 4 d’agost.
LLIGA AUTONOMICA JUVENILfins al 17 de juliol.
LLIGA AUTONÒMICA VALENTAfins al 17 de juliol.
PROMOCIÓ VALENTAfins al 8 de setembre.
PRIMERA REGIONAL JUVENILfins al 8 de setembre.
SEGONA REGIONAL JUVENILfins al 8 de setembre.
PRIMERA REGIONAL CADETfins al 8 de setembre.
SEGONA REGIONAL CADETfins al 15 de setembre.
PRIMERA REGIONAL INFANTILfins al 8 de setembre.
SEGONA REGIONAL INFANTILfins al 15 de setembre.
PRIMERA REGIONAL ALEVINfins al 15 de setembre.
SEGONA REGIONAL ALEVINfins al 15 de setembre.
BENJAMIN PROVINCIALfins al 15 de setembre.
PREBENJAMIN PROVINCIALfins al 6 d'octubre.
FEMENÍ BASE VALENTAfins al 6 d'octubre.


Es recorda als nostres afiliats que, amb l' actualització al Sistema informàtic Novanet, totes les quotes d' inscripció o renovació d' equips que habitualment es cobraven un cop iniciades les competicions, hauran de ser abonades una vegada realitzades les mateixes a través del sistema informàtic Novanet en els terminis d' inscripció concedits per a cada categoria, en cas de no ser abonades les quotes corresponents, no podran realitzar cap tràmit federatiu més amb aquest equip i quedarà automàticament anul·lada la seva
inscripció.

STOP AL FOC

En el cas que un club retiri un dels seus equips renovats o inscrits en competició, amb la seva corresponent quota d' inscripció pagada, aquest perdrà els drets d' inscripció abonats, sense perjudici de les possibles sancions que puguin derivar-se per la retirada de la competició de què es tracti.

Adjunt es remet enllaç als manuals de Novanet publicats en la web d'aquesta FFCV on concretament en el manual d'inscripcions s'expliquen els passos per a realitzar les renovacions i inscripcions a través del sistema informàtic

Novanet:
Enllaç: https://ffcv.es/wp/manuales-clubes-novanet/
El que es comunica a les Delegacions Provincials i Comarcals, Comitès Territorials d'Àrbitres i Entrenadors i clubs afiliats, per al seu coneixement i efectes oportuns».