Circular de la Dirección General del Deporte a las Federaciones

Circular de la Direcció General d’Esport a les Federacions Esportives, en relació a la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden noves mesures, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la Covid-19.

S’ha publicat al DOGV la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la consellera
de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden noves mesures, a
conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
Les noves mesures permeten flexibilitzar les restriccions aplicades en les últimes
setmanes, però de forma progressiva i prudent, considerant que la situació
epidemiològica i sanitària és encara molt delicada.

D’una banda, es permet l’apertura de les instal·lacions esportives obertes;
i aquests efectes, es consideren oberts tots els espais esportius no coberts
o que, estant coberts, estiguen envoltats lateralment per un màxim de
tres parets o murs.

D’altra banda es permet reiniciar els entrenaments federatius, amb les
limitacions que estableix el Punt 5.3 de la Resolució: l’entrenament s’ha de
fer en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d’entrenament,
i sempre a l’aire lliure o en instal·lacions esportives obertes; així mateix,
i sempre que siga possible es promouran dinàmiques esportives individuals
i sense contacte físic, garantint el màxim temps possible la distància
de seguretat.

Els entrenaments federatius en els quals participen esportistes en
edat escolar (Infantil i Primària), es sotmeten a les limitacions específiques
que estableix el punt 5.2 per a tota l’activitat física i esportiva de
la població en edat escolar de les etapes educatives d’Infantil i Primària,
que tenen per objecte preservar la continuïtat del servei públic educatiu i
protegir la comunitat educativa; així, els entrenaments que afecten esportistes
escolaritzats en Infantil i Primària han de ser a l’aire lliure
o instal·lacions obertes, en grups de 4, i en tot cas amb dinàmiques
individuals i sense contacte físic.

Pel que fa a les competicions, i a més de les professionals i de les internacionals
i estatals no professionals, que ja estaven permeses, es permet ara
reprendre les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic que atorguen
un dret d’ascens a competicions d’àmbit estatal, les competicions oficials
federatives d’àmbit autonòmic que siguen imprescindibles per a obtindre
la classificació oficial per a campionats d’àmbit estatal, i la competició professional
de pilota valenciana i la màxima categoria femenina.

En el cas d’aquestes competicions expressament autoritzades (i pel que fa
als seus entrenaments) la Resolució permet, amb caràcter excepcional, que
es desenvolupen en les instal·lacions que siguen necessàries (obertes o tancades),
i amb les dinàmiques d’entrenament que siguen més adients.

Considerant que les instal·lacions esportives tancades no es poden obrir
amb caràcter general, les persones esportistes que hagen d’accedir a les
instal·lacions tancades (per a competir o entrenar), hauran de disposar d’un
certificat de la Federació corresponent, que acredite la participació
de la persona esportista en alguna de les competicions expressament
autoritzades.

Pel que fa als esdeveniments esportius, sols estan permesos en aquest
moment els que es deriven de les competicions expressament autoritzades,
i amb un màxim de 150 esportistes participant de forma simultània.
En el cas de les competicions d’àmbit autonòmic, no es permet la presència
de públic; les competicions internacionals i estatals oficials federades no
professionals, es sotmeten a les normes que estableix la Resolució de 5 de
desembre de 2021, que permet actualment 150 persones, amb un màxim
del 30% d’aforament.

Les competicions professionals internacionals i estatals, com sabeu, es sotmeten
als acords de la Conferència Interterritorial de Salut, i de les seues
respectives lligues o organitzacions esportives, i per tant, de moment, es
celebren sense públic.

Una vegada més, agraïm la vostra col·laboració en l’estricte acompliment de
la normativa sanitària, i apel·lem a la responsabilitat de totes les Federacions
en l’aplicació estricta de les excepcions que permet la normativa, i especialment
en l’acreditació dels i de les esportistes que podran entrenar i
participar en les competicions autonòmiques classificatòries.

Des de la direcció general d’Esport, lamentem les dificultats que la pandèmia
continua generant a la pràctica esportiva, esperem que la millora de la
situació epidemiològica permeta recuperar certa normalitat, i agraïm de nou
el treball i la prudència que heu demostrat totes les Federacions, clubs, entitats
i esportistes en aquests mesos de treball conjunt.

lexus

No hay comentarios

Dejar respuesta