L'Ajuntament de Castelló destina 149.000 euros a la Poma Albinegra

El Pressupost de l'Ajuntament de Castelló per a l'any 2024 contempla 149.000 euros per a la remodelació de la Illa Albinegra. Apareix com a partida específica en l' Annex d' Inversions per a l' any 2024, una quantia que es complementarà amb Romanents de 2023 i Fons Europeus.

Extracte pressupost 2024 publicat a la web de l'Ajuntament de Castelló

ANNEX D' INVERSIONS CAPÍTOLS VI I VII I RESUM DE FINANÇAMENT ANY 2024
CONCEPTE IMPORT DESPESA ENDEUTAMENT

6.13200.62300 Material Tècnic Seguretat 5.000,00 5.000,00
5.13400.61900 Camins Escolars 20.000,00 20.000,00
5.13400.61901 [jo] PMUS i Seguretat Viària 35.000,00 35.000,00
5.13400.61902 [jo] Pla Director Bicicleta. Implantació carril bici 15.000,00 15.000,00
5.13400.61903 Actuacions de millora de la Mobilitat 45.000,00 45.000,00
1.13480.61901 Implantació ZBE Central, Act.complem.i adec.modal (FONS NEXTG) 1.051.579,33 1.051.579,33
1.13480.61902 Implantació ZBE adec.modal (zones 2,3,6 sense Moyano) i Aparc.dis.Av. ~ ~ ~ Mar (FONS NEXTG) 3.257.480,14 1.230.397,52 2.027.082,62
1.13480.61903 Implantació ZBE Camí Ciclop.Ribera Riu Sec Cremor (FONS NEXTG) 3.497.703,88 1.151.853,04 2.345.850,84
6.13600.62300 Material Tècnic SPEIS 205.759,19 205.759,19
6.13600.62402 Vehicles SPEIS 553.000,00 553.000,00
5.15111.64001 Assistències tècniques projectes i estudis d' ordenació, gestió i urbanització 500.000,00 500.000,00
5.15112.60000 Obtenció de sòl dotacional públic 2.500.000,00 2.500.000,00
5.15112.60901 Urbanització Unitat d' Execució SOLER I GODES ( abans 06-UE-R ) 167.674,16 167.674,16
5.15112.60902 Circumval·lació Ronda Oest 250.657,28 250.657,28
5.15112.60903 Urbanització Carrer Tossal Gros 35.240,41 35.240,41
5.15112.60904 Clavegueram La Galera 127.679,64 127.679,64
5.15112.60905 UE Donoso Cortés 27.951,00 27.951,00
5.15112.60906 Actuacions Desenvolupament Urbanistic 10.000,00 10.000,00
5.15112.60907 PRI 57 55.000,00 55.000,00
5.15112.60908 UE Gran Via 67.760,00 67.760,00
5.15112.60909 SR Joquera 111.000,00 111.000,00
5.15112.60910 5.000,00 5.000,00
1.15116.61900 Fons Europeus 39.876,45 39.876,45
5.15210.64000 Assistències tècniques projectes renovació urbana 30.000,00 11.656,41 18.343,59
5.15210.68202 Desenvolupament ARRUR Castalia-La Guinea. Regeneració i Renovació Urbana 1.124.799,92 1.124.799,92
5.15211.68200 [jo] Habitatge Social 10.000,00 10.000,00
5.15300.61900 [jo] Itinerari Ciclopeatonal Camí Caminas 200.000,00 200.000,00
5.15300.61901 [jo] Pla d' accessibilitat 5.000,00 5.000,00
5.15300.61903 Remodelació Illa Albinegra 149.000,00 149.000,00
5.15300.61904 [jo] Pla Reforma Espais Urbans 15.000,00 15.000,00

Martin's Grill