La Federació permetrà alinear fins a quatre jugadors del filial o equips dependents a La Nostra Copa

La Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana, per tal de propiciar la incorporació de jugadors joves als seus primers equips, proposarà suprimir la prohibició d'alinear més de tres jugadors d'equips dependents o filials en la competició de La Nostra Copa i per això modificarà l' article 100 del Reglament General. La situació, per tant, s'equipara a la competició lliguera.

D'acord amb les novedes que us detallem, CD Burriana-CD Almazora i UD Puzol-UDE, com a exemple, podran alinear-se i participar en el desenvolupament del partit sempre set jugadors del primer equip del club completant-se amb quatre d'equips dependents o filials del club (ara només es pot en aquesta competició tres). Ara bé el cos tècnic sempre ha de tenir en compte que sobre el terreny de joc hi han d' haver set jugadors per la qual cosa en cas d' expulsió o lesió d' un d' ells, hauria de ser substituït per un del primer equip que estigui a la banqueta.

article 100.- A petició del departament de competicions es proposa modificar la redacció de l'apartat tercer amb l'objecte de permetre que jugadors d'equips dependents o filials puguen disputar trobades de la Copa Comunitat Mediterrània – La Nostra Copa, segons la redacció següent:
article 100.- Normes relatives a la inscripció i alineació de futbolistes.
Llicències.
[…]
3.- Tractant-se de competicions diferents als Campionats de Lliga, el nombre de futbolistes que s'alineïn en un equip superior, procedents d' equips dependents, no podrà excedir de tres, però respectant en tot cas el que disposa l' article 269 del present Reglament. Aquesta limitació no seria d'aplicació per a la competició denominada Copa Comunitat Mediterrània "La Nostra Copa” en la qual podran participar jugadors d' equips dependents i filials, respectant en tot cas l' establert en l' art. 269 del present reglament general.”

MarzochinniMartins grill glovo

Per això consultem la redacció d' aquest article que és la següent:

CAPÍTOL IV.- De les competicions en general.
Secció 1ª.- Disposicions generals.
article 269.- Obligacions dels equips amb la competició.
1.- Els clubs estan obligats a participar amb el seu primer equip en les diverses competicions oficials en què participin, d'acord amb el calendari aprovat per l'Assemblea General, llevat normes especials específiques.
2.- S'entén com a primer equip el que estigui integrat, a el menys, per set futbolistes per a l'activitat principal de futbol, per cinc futbolistes per futbol huit i per tres futbolistes per a futbol sala, que formin part de la plantilla de la categoria, divisió i grup en què militen.
El fet que, per qualsevol causa, inclosa l'expulsió de l'o de la futbolista o la substitució per lesió, l'equip quedés integrat per menys de set futbolistes per a l'activitat principal de futbol, per cinc futbolistes per a futbol vuit i per tres futbolistes
156 per a futbol sala, dels quals es refereix el paràgraf anterior, serà considerat com a infracció d'alineació indeguda per l'òrgan disciplinari, sempre que aquest fet sigui conseqüència de dol o negligència.

Això és el què diu la Circular sobre La Nostra Copa

JUGADORS PARTICIPANTS: En la referida competició, podran prendre part tots aquells jugadors amb llicència en vigor a favor del seu equip, bé sigui en l' equip principal o en un dels dependents club de què es tracti si l' edat li ho permet, sempre respectant el que disposen els articles 100 concordants així com el que estableix l' article 155. 280, tots ells del Reglament
General de la FFCV.
Per contra, no podran ser convocats ni alineats a l' equip principal d' un club patrocinador, aquells jugadors que formin part de la plantilla de qualsevol dels seus clubs filials que participin o hagin participat en la present competició, encara que aquests haguessin estat eliminats.
TERCERA. – NOMBRE DE JUGADORS: El nombre màxim de futbolistes que es podran inscriure en acta
serà de fins a vint (20) jugadors.
QUARTA. – SUPLENTS I SUBSTITUCIONS: El nombre de jugadors eventualment suplents no podrà
excedir, en cap cas, de nou (9) futbolistes.

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom