Inscripcions per al Torneig Solidari Fútbol 7 Borriana fins al 7 de juny

Ja està obert el formulari per a realitzar la inscripció a aquesta edició del Torneig Solidari Fútbol 7 organitzat per el SME Borriana. Per a més informació visita la nostra pàgina web sme.burriana.es.

INSCRIPCIÓ
• Per a realitzar la inscripció en aquesta edició del Torneig Solidari Futbol 7 Borriana s’haurà d’emplenar correctament
la totalitat dels camps sol·licitats en el formulari d’inscripció.
• El no emplenar algun dels mateixos o fer-ho de manera incorrecta podrà suposar la no admissió de la inscripció.
• Cada equip haurà d’emplenar les dades sol·licitades de l’equip a inscriure així com les dades de els/les jugadors/es que ho
componen.
• Els/les jugadors/es mínimsper equip per a inscriure són 10 i el màxim està il·limitat.
• A l’hora de realitzar la inscripció s’haurà d’adjuntar:
• el comprovant d’ingrés únic de 28€ per cada jugador/a inscrit/a(mínim 10 jugadors/es)
• el comprovant d’ingrés únic de 115€ en concepte d’arbitratge.
• Si un equip desitja participar en el pretorneig haurà d’emplenar l’apartat de pretorneig i adjuntar el comprovant d’ingrés de
50€.
• Una vegada emplenat el formulari i aportat els comprovants l’equip podrà considerar-se inscrit.
VACANTS PER DIVISIÓ

Per a aquesta edició del Torneig Solidari Futbol 7 Borriana les places assignades a cada divisió seran les següents:
• 8 places per al Grup A de PRIMERA divisió
• 8 places per al Grup B de PRIMERA divisió
• 8 places per al Grup A de SEGONA divisió
• 8 places per al Grup B de SEGONA divisió
• 8 places per al Grup A de TERCERA divisió
• 8 places per al Grup B de TERCERA divisió
En el cas que hagueren més inscripcions s’aniran completant grups de 8 equips.
El número mínim per a crear un grup serà de 6 equips, per la qual cosa si no s’arribara a aquest número no es traurà el
grup, anul·lant la inscripció dels equips implicats.
La assignació de les placeses farà tenint en compte l’ordre d’inscripció.
INFORMACIÓ PROCÉS INSCRIPCIÓ

lexus

Dejar respuesta

Por favor escribir tu comentario:
Please enter your name here